O enderezo para acceder ao EVA Online é: https://eva.edu.xunta.es

Existe tamén unha versión Offline que resulta unha ferramenta moi útil cando non se ten a posibilidade de conectar a internet, permitindo acceder aos contidos sen conectividade. Os dispositivos, tanto de profesor como de alumno, xa dispoñen a aplicación instalada na sección "Educación" do Escritorio Abalar.

Ademais está dispoñible unha versión para dispositivos móbiles: