Existe un plan continuo de formación dixital a docentes. Entre setembro e maio impártense cursos nos que todo o profesorado pode recibir formación sobre cuestións técnicas e metodolóxicas relativas á educación dixital.

Documentación oficial: