Sesión 2
OS RECURSOS

1. O CARTAFOL

2. ENGADIR FICHEIRO

3. AS ETIQUETAS

5.  CREAR PÁXINA WEB

A. ENGADIR HIPERVÍNCULO

6. CREAR UN LIBRO


7. Copia de seguridade e restauración
___________________________________________________________


 ACTIVIDADES

TAREFAS DE REPASO


Actividade presentación

Preparar unha presentación empregando o Impress para  un tempo de exposición aproximado de 10 minutos. Terá entre 10 e 15 diapositivas. Engadirase o texto do orador nun documento diferente, cos párrafos explicativos para cada unha das diapositivas. A presentación debe de ser tan gráfica como sexa posible, sen abusar do emprego de texto.

Obxectivos:

    1. Relacionar o artigo coa materia impartida na aula
    2. Capacidade de análise
    3. Mellorar a capacidade de relación dos diferentes conceptos
    4. Concienciar aos alumnos o carácter global dos conceptos tratados na materia.
    5. Promover a interacción oral
   
Habilidades:

    1. Compresión lectora
    2. Expresión escrita e oral

B) CREACIÓN DA TAREFA POLO PROFESOR

Enunciado:

Tarefa de presentación

Crea unha presentación axudándote do programa LibreOffice Impress, así como os textos do orador. Expón aos teus compañeiros o tema tratado na aula

Data Límite: 10/10/2020(non se poderá entregar fóra de prazo).

LIBROS


aulaPlaneta


Videotitoriais facilitados pola editorial


En este vídeo se describen los elementos de aulaPlaneta disponibles en E-DIXGAL: cuáles son, cuál es su objetivo y finalidad principal y dónde puedes encontrarlos dentro de E-DIXGAL.


Tipos de Contidos aulaPlaneta


En xeral, aulaPlaneta ofrece os seguintes 3 tipos de contidos:Caderno estudo  Caderno de estudo (podemos consideralo como "libro de texto")

Caderno profesor  Caderno do profesor

Recurso  Recurso
Vídeos de aulaPlaneta


En este vídeo te enseñamos cómo puedes personalizar tu cuaderno de profesor, reordenando, ocultando y añadiendo nuevos recursos y actividades.

En este vídeo te explicamos cómo incorporar recursos de aulaPlaneta en tu materia de E-DIXGAL.En este vídeo te enseñamos cómo puedes modificar el material de aprendizaje de tus alumnos para adaptarlo a sus necesidades y estilos de aprendizaje.

En este vídeo te explicamos cómo incorporar recursos de aulaPlaneta en tu materia de EDIXGAL.Hecho con Padlet