Sesión 1Presentación 1


NOVIDADES


E-Dixgal

1. XENERALIDADES
https://evaformacion.edu.xunta.gal/login/index.php
Ficheir
Usuario e contrasinal: c2102015_pro02 

15032686 - CEIP Plurilingüe O Mosteirón (Silvia)  c2102015_pro02 
15021780 - CEIP Plurilingüe Bragade c2102015_pro03 
15003789 - CEIP Praia de Quenxe c2102015_pro04
15011026 - CEIP Plurilingüe da Rabadeira c2102015_pro05
15003224 - IES Fernando Blanco  c2102015_pro06
15005361 - CEIP Rosalía de Castro  c2102015_pro07
15026029 - IES Isaac Díaz Pardo c2102015_pro08
15007242 - CEIP Mar de Fóra c2102015_pro09
15007621 - CPI Plurilingüe Cabo da Area  c2102015_pro10
15007886 - CEIP Ramón Otero Pedrayo  c2102015_pro11
15027861 - IES Plurilingüe Pedra da Aguia  c2102015_pro12
15027873 - IES Afonso X O Sabio  c2102015_pro13
15002165 - CEIP Wenceslao Fernández Flórez  c2102015_pro14
15027253 - CEIP Isaac Díaz Pardo  c2102015_pro15
15032686 - CEIP CEIP Plurilingüe O Mosteirón (Marta) c2102015_pro16
15002050 - CEIP O Areal  c2102015_pro17
15027708 - CEIP Plurilingüe Ría do Burgo  c2102015_pro18
15026418 - IES Terra de Soneira  c2102015_pro19
15032686 - CEIP Plurilingüe  O Mosteirón (Iván)  c2102015_pro20
15032686 - CEIP Plurilingüe  O Mosteirón (Rocío) c2102015_pro21
15023375 - CEIP José Cornide Saavedra  c2102015_pro22
15005269 - IES Urbano Lugrís    c2102015_pro23
Indica que pasos darías para realizar os seguintes cambios na túa páxina principal "Área persoal"
  1. Situar o panel Navegación debaixo do panel Administración.
  2. Engadir o calendario á páxina.
  3. Cómo saber en todo momento qué usuarios están conectados ao curso.
  4. Eliminar o panel "Usuarios en Liña".Xestión de credenciais. Os docentes poden restaurar o contrasinal dos alumnos, ver o histórico e imprimir todos os contrasinais
credenciais_________________________________________________________

        E-Dixgal - NETEX Classroom


_______________________________________________________________