Documentación


Manual para pais
Acordo de cesión:

Acordo_2
Acordo 3

Etiquetado



Conexiones e equipamentos


Clonación co servidor do centro



PASOS:
Conectar cable amarelo
Encender o ordenador
Acto seguido pulsar F9 ou F12 repetidamente
Aparecerá
  • LAM
  • ETHERNET 
  • IPV
  • CLONACIÓN COMPLETA




ESCOLAS DE NAIS E PAIS