Proxecto E-Dixgal

O noso proxecto do centro 
Publish at Calameo

Se queredes o noso proxecto para ter unha idea de como realizalo.
 email: upa@edu.xunta.es